home
 

Inloggen


Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
Wachtwoord vergeten? Klik hier

GPR Gebouw 4 Actueel

Per 14 juli 2017 is de Nationale Milieudatabase NMD versie 2.0 gekoppeld aan GPR Gebouw
  De nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (2.0) is nu beschikbaar binnen subthema 2.1 Milieuprestatie voor zowel GPR Gebouw 4.2 als 4.3. De hoofdpunten:
 • Het totale aantal producten in de database is met 7% toegenomen van 950 tot 1016 producten.
 • De NMD 2.0 gebruikt voor niet getoetste (categorie 3) data geactualiseerde milieudata. Het gevolg is dat bij het gebruik van bepaalde materiaalgroepen (bijvoorbeeld gebakken keramische materialen en in werk gestort beton) grote verschuivingen in milieubelasting kunnen optreden. Bij vragen hierover adviseren wij u contact op te nemen met de SBK, als de beheerder van de Nationale Milieudatabase.
 • De inijking van de GPR Gebouw-score op het subthema 2.1 is aangepast op de NMD 2.0. In de meeste gevallen zal uw score bij een update gelijkblijven of omhoog gaan. We adviseren u voor de update een back-up van uw berekening te maken.
 • Alle nieuwbouw voorbeeldberekeningen binnen GPR Gebouw 4.3 zijn al geüpdatet naar NMD2.0.
 • Tegelijk met de update van de NMD zijn enkele andere wijzigingen doorgevoerd in GPR Gebouw 4.3, zoals:

 • De berekening van externe warmtelevering voor de DPG is gewijzigd (let op; de score van de Duurzaamheidsprestatie zal hierdoor veranderen).
 • De projectweergave op www.gprprojecten.nl is verbeterd (CO2-emissie, afronding sterren)
 • Printweergave resultaten subthema’s (tekstuele wijzigingen en weergave correcte percentages voor de zwaarte van de subthema’s)
 • Diverse kleine verbeteringen in de EPG en EPG NV-berekening (subthema 1.1)
Per 29 mei 2017 is een nieuwe versie van het rekenblad combinatiegebouwen EPG-invoer beschikbaar onder DOWNLOADS.
  Met dit rekenblad kunt u de EPG-resultaten voor een combinatiegebouw splitsen naar individuele functies. Het rekenblad is gecorrigeerd voor gemeenschappelijke ruimten: In de voorgaande versie werd bij de omrekening van het totale energiegebruik naar het energiegebruik per m2 niet gerekend met het GBO van de gemeenschappelijke ruimten.
Per 10 april 2017 zijn de specials Sporthallen en Zwembaden beschikbaar voor versie 4.3, en zijn enkele verbeteringen doorgevoerd binnen GPR Gebouw.
  GPR Sporthallen en Zwembaden 4.3

  Voor licentiehouders op GPR Sporthallen en/of Zwembaden 4.2 zijn deze specials nu ook beschikbaar voor versie 4.3. Onder andere is het subthema 1.2 Energieprestatie gebruiksgebonden verbeterd. Klik hier voor een volledige overzicht van alle verbeteringen.

  Verbeteringen GPR Gebouw 4.3

  • Printen: als Proceskwaliteit niet wordt meegenomen, dan worden de betreffende subthema’s binnen Energie, Milieu, etc. nu ook niet meer getoond
  • Fouten opgelost in de berekening en print van BENG en EPV
  • Printweergave thema Energie binnen Wonen voor zorg komt nu overeen met de gekozen invoerwijze (indicatief/overnemen resultaten externe berekening)
  • Diverse links naar webpagina’s buiten GPR Gebouw zijn bijgewerkt
Per 12 februari 2017 rekent GPR Gebouw 4.3 ook de BENG- en EPV-indicatoren voor u uit
  Wat is BENG?

  Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Voor overheidsgebouwen is dat vanaf 2018. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. BENG heeft drie indicatoren als resultaat:

   1. De energiebehoefte in kWh/m2
   2. Het primaire energiegebruik in kWh/m2
   3. Het aandeel hernieuwbare energie in %

  Wat is EPV?

  De energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die door een verhuurder aan de huurder in rekening gebracht mag worden als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen de woning een zogenoemde Nul op de Meter (NOM) woning is.

  BENG en EPV in GPR Gebouw

  De BENG en EPV-indicatoren worden in GPR Gebouw als resultaten van de indicatieve energieprestatieberekening getoond (BENG voor nieuwbouw woningen en utiliteit, EPV voor nieuwbouw en bestaande woningen).
  Gebruikers van GPR Gebouw kunnen met deze indicatoren sturen op BENG en EPV tijdens de planvorming en in de ontwerpfase. Met GPR Gebouw kunnen snel en eenvoudig scenario’s worden geschetst, vergeleken én besproken.