home
 

Inloggen


Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
Wachtwoord vergeten? Klik hier

GPR Gebouw 4 Actueel

Per 30 november 2016 is een correctie binnen het thema Energie van 4.3 bestaande woningbouw doorgevoerd
  Bij 4.3 bestaande woningbouw werd de score op het thema Energie voor de huidige situatie niet correct berekend, als bij 1.1 Energieprestatie was gekozen voor de indicatieve EPG NV. Dit is gecorrigeerd. Is voorgenoemde situatie op uw berekening van toepassing, dan adviseren we deze te controleren. De score voor de huidige situatie kan hierdoor mogelijk gewijzigd zijn.
Per 21 november 2016 is de DPG in GPR Gebouw 4.3 ook beschikbaar voor utiliteitsgebouwen

  Graag laten wij u weten, dat de DPG vanaf nu beschikbaar is in GPR Gebouw 4.3 voor nieuwe en bestaande utiliteitsgebouwen. Uitgezonderd bedrijfsgebouwen, omdat daarvoor geen energieprestatie wordt berekend.

  Bij gestapelde woningbouw en winkelvastgoed kan het voorkomen dat voor de energieprestatieberekening is uitgegaan van 1 woning of winkeleenheid, en voor de MPG-berekening van het totale gebouw. Om in die gevallen de DPG te berekenen, was het nodig om voor die functies een veld voor het aantal woningen/eenheden toe te voegen aan de gebouwkenmerken van de MPG-berekening. U krijgt een melding bij het openen van de DPG-resultaten als dit veld niet is gevuld.

  Bij het overnemen van meterstanden in eigen eenheden uit een externe energieprestatieberekening, is een melding toegevoegd en is het informatierondje scherper geformuleerd.

  Zie voor meer informatie over de DPG het bericht van 6 oktober, over de release van de DPG voor de woningbouw.

Per 1 november 2016: koppeling met Nationale Milieudatabase NMD versie 1.8

  De nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (1.8) is nu beschikbaar binnen subthema 2.1 Milieuprestatie voor zowel GPR Gebouw 4.2 als 4.3. Enkele van de wijzigingen:

 • Er zijn twee kleine wijzigingen in de rekenregels doorgevoerd, met bij een klein aantal producten een beperkte invloed op de scores.
 • Het totale aantal producten in de database is met bijna 30% toegenomen van 739 tot 950 producten
 • Het aantal systemen bij luchtbehandeling is sterk uitgebreid (VLA)
 • Het aantal systemen bij elektrische installatie is sterk uitgebreid (Uneto/VNI)
 • Nieuwe keuzemogelijkheden bij kozijnen en ramen. Let op: veel van de nieuwe producten bestaan uit een kozijn én een raam ineen. Er moet in dat geval dus niet apart een kozijn en een raam worden aangevinkt.
 • Alle nieuwbouw voorbeeldberekeningen binnen GPR Gebouw 4.3 zijn geüpdatet naar NMD1.8. Producten zijn waar nodig vervangen.

  Tegelijk met de update van de NMD zijn enkele kleine problemen aangepakt, zoals het niet weergeven van hoeveelheden constructies op de print (MPG) en het onnodig tonen op de print van het blad met 'Geen bladen aanwezig om te printen'.

Per 6 oktober 2016 is de DPG beschikbaar in GPR Gebouw 4.3

  Graag laten wij u weten, dat de DPG vanaf nu beschikbaar is in GPR Gebouw 4.3 voor nieuwe en bestaande woningbouw. Utiliteitsbouw volgt binnenkort.

  DPG staat voor DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en is één resultaat voor de energie- èn de milieuprestatie. Deze nieuwe methodiek is ontwikkeld in het onderzoeksproject TKI-KIEM, en heeft een DPG-index als resultaat van een berekening. De ervaringen van marktpartijen in TKI-KIEM-pilots zijn verwerkt, en vanaf heden is de methodiek voor alle licentiehouders beschikbaar in GPR Gebouw 4.3.

  Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor de gebruiker van GPR Gebouw eenvoudiger om een plan op duurzaamheid te optimaliseren. Zonder extra moeite, want we maken gebruik van de energie- en milieuprestatieberekening.

  Overige wijzigingen in GPR Gebouw:

 • Printen van de gebouwgegevens zoals versie, gebouwcategorie, kwaliteitsborging, etc.
 • Printen MPG: opmerkingen bij en dimensies van producten worden nu meegeprint
 • Bewerken MPG: vanuit de resultaten rechtstreeks gaan naar bewerken van elementen
 • Download notitie
Per 30 augustus 2016: mogelijkheid om ‘oude’ energielabelberekeningen over te nemen in GPR Gebouw 4.3
  Voor de bestaande woningbouw is het weer mogelijk om de resultaten per woning uit een externe energieprestatie-berekening (ISSO 82.3) over te nemen. Deze optie is beschikbaar naast het overnemen van resultaten per woning uit een externe energieprestatie-berekening (EPG NV) en de indicatieve energieprestatieberekening (EPG NV).
Per 4 juli 2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

  Subthema 1.1 Energieprestatie

 • Bij de invoer van een zonnestroomsysteem is het nu mogelijk om een kwaliteitsverklaring in te vullen.
 • Bij het updaten van 4.2 nieuwbouw-berekeningen met een indicatieve EPG-berekening wordt bij ventilatie nu standaard gekozen voor een gelijkstroomventilator. Dit is gelijk aan de defaultwaarde waarbinnen versie 4.2 mee werd gerekend.
 • Het probleem bij 4.3 nieuwbouw met printen en berekenen van de energiescore uit extern berekende resultaten is opgelost.
 • Gebouwgegevens

 • Experts en Assessoren kunnen bij een gebouw nu aangeven of er voor een berekening een certificaat is afgegeven.
GPR Gebouw 4.3 beschikbaar
  Per 23 mei 2016 is GPR Gebouw 4.3 voor nieuwbouw én bestaande bouw beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen zijn het nieuwe subthema 2.2 Circulair materiaalgebruik en een update van het thema Energie in GPR Gebouw 4.3 voor de bestaande bouw, met een nieuwe rekenkern waarmee wordt voldaan aan de EPG-NV (Nader Voorschrift).

  Een overzicht van de wijzigingen:

  Energie

 • Nieuwe EPG NV-rekenkern (NEN 7120, inclusief het Nader Voorschrift) voor de bestaande woningbouw. Hiermee kan, op de van GPR bekende snelle wijze, de energie-index (EI) van een woning of woongebouw worden berekend.
 • De indicatieve EPG-berekening voor nieuwbouw woningen en utiliteit is geactualiseerd. De wijzigingen als gevolg van de isolatienorm NEN 1068 C1 en de ventilatienorm NEN 8088 C2 zijn hierin verwerkt.
 • De CO2-emissiereductie die bij subthema 1.2 Energieprestatie, aanvullend wordt gewaardeerd, wordt nu direct als resultaat bij 1.1 Energieprestatie getoond. Het volstaat dus om daar het reductiepercentage af te lezen, en daarna de juiste keuze in te vullen bij 1.2.2 CO2-emissiereductie t.o.v. niveau 2006.
 • Milieu

 • De standaardlevensduur binnen de voorbeeldberekeningen van bedrijfsgebouwen, sporthallen en zwembaden is aangepast van 40 naar 50 jaar. De levensduur is hiermee gelijkgetrokken met die van de overige utiliteitsgebouwen, en komt overeen met het advies in de bepalingsmethode. De scorebepaling is hierop aangepast. De verlenging van de standaardlevensduur levert dus geen hogere milieuscore op. Lees ook de volledige notitie over de update, voor inzicht in de consequenties bij het updaten van berekeningen van Bedrijfsgebouwen naar versie 4.3.
 • Nieuw subthema 2.2 Circulair materiaalgebruik. Dit is een doorontwikkeling van het subthema 2.2 Milieuprestatie aanvullend uit GPR Gebouw 4.2. Bij circulariteit van gebouwen gaat het over de kringloopgedachte, dus meerdere cycli. De volgorde in de cyclus input, beheer en output is aangehouden als volgorde bij de maatregelgroepen. Vanwege het belang van circulariteit bij het beperken van de milieubelasting heeft dit subthema een zwaardere weging gekregen (300 punten, was 200), en de MPG-berekening iets minder zwaar (500 punten, was 600).
 • Binnen het subthema 2.3 Water is circulariteit geïntroduceerd door het gebruik van grijs en hemelwater als circulair watergebruik te classificeren.
 • Overige thema’s

 • De onderwijsfunctie sluit nu beter aan op de eisen voor Frisse Scholen wat betreft spuivoorzieningen en verlichtingssterkte (thema Gezondheid).
 • Bij 4.1 Toegankelijkheid is voor alle functies bij Bezoekbaarheid het overbruggen van niveauverschil naar de entree als maatregel toegevoegd (thema Gebruikskwaliteit).
 • Bij 5.1 Toekomstgerichte voorzieningen zijn bij ‘alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers’ de criteria voor een traplift aangepast. Deze waren afgestemd op een rolstoellift (thema Toekomstwaarde).
 • De validatie door een Assessor is toegevoegd als procesmaatregel (Proceskwaliteit).
 • Updaten berekeningen

  Omdat GPR Gebouw 4.3 voor een groot deel overeenkomt met GPR Gebouw 4.2, is het mogelijk om bestaande 4.2-gebouwen, inclusief alle berekeningen die daaronder vallen, te updaten naar versie 4.3. U krijgt de mogelijkheid om een back-up van het bestaande Gebouw te maken. Dit gaat niet ten koste van uw gebouwbundel. Het wordt aangeraden om de geüpdatete berekeningen daarna goed te controleren. Een deel van de maatregelen, zoals binnen subthema 2.2 Circulair materiaalgebruik is namelijk anders dan in versie 4.2. De invoer van een indicatieve energieprestatie-berekening bij bestaande woningbouw wordt zelfs helemaal niet overgenomen, omdat hier een volledig andere rekenmethodiek is toegepast: EPG NV in plaats van ISSO 82.3. U kunt een 4.2-berekening ook als basis gebruiken voor een nieuwe 4.3-berekening.

  Een volledig overzicht van alle wijzigingen binnen GPR Gebouw 4.3, een antwoord wat dit in de praktijk voor u betekent én een inkijkje in de lopende ontwikkelingen vindt u terug op onze website.