home
 

Inloggen


Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
Wachtwoord vergeten? Klik hier

GPR Gebouw 4 Actueel

Per 7 oktober 2022 zijn er enkele kleine aanpassingen en verbeteringen in GPR Gebouw 4.3 doorgevoerd.
 • Er is een nieuwe versie van de rekenhulpmiddelen beschikbaar. Dit bestand is te vinden op de 'Downloads en links' pagina.
 • De exportfunctie voor de helpteksten en maatregelen is opnieuw beschikbaar gemaakt.

Per 10 februari 2022 zijn de losse rekenhulpmiddelen vervangen door één bestand. Dit bestand is beschikbaar op de 'Downloads en links' pagina.

Per 9 juli 2020 zijn er enkele kleine aanpassingen en verbeteringen in GPR Gebouw 4 doorgevoerd.
 • GPR Gebouw 4 is in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is vooral veel aandacht besteed aan het beter beveiligen van wachtwoorden en de zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens.
 • Als gevolg van databaseoptimalisaties reageert GPR Gebouw 4.3.1 sneller.
 • De downloads en links in GPR Gebouw zijn uitgebreid, overzichtelijker gegroepeerd op een aparte pagina en voorzien van toelichting over de toepassing van de download of link.
 • Het subthema 2.1 Milieuprestatie in GPR Gebouw heeft een invulmogelijkheid gekregen voor gegevens uit een externe MPG 3.0 berekening. De inijking is daarbij gelijk gebleven omdat de NMD 3.0 grotendeels uit NMD 2.3 producten bestaat, én men kan nog steeds de DPG-methode gebruiken.
Per 1 juli 2019 zijn er veranderingen in de MPG

  In het Bouwbesluit is de nieuwe ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019’ aangewezen, inclusief een geherstructureerde Nationale Milieudatabase (NMD 3.0). Gelijktijdig vervalt de correctiefactor van 0,4. Lees meer

Per 22 januari 2019 is Nationale Milieudatabase versie 2.3 beschikbaar in GPR Gebouw

  Hierbij informeren we u over een belangrijke update van GPR Gebouw 4.2 en 4.3. Vanaf nu zijn deze gekoppeld aan de nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (NMD 2.3). Het aantal producten in de database is met 2% toegenomen van 1243 tot 1271.

  De koppeling met NMD 2.3 is beschikbaar in het onderdeel 2.1 Milieuprestatie. Alle nieuwbouw-voorbeeldberekeningen zijn al voor u geüpdatet naar de NMD 2.3.

  Bestaande MPG-berekening updaten naar NMD 2.3?

  U kunt een berekening die is gemaakt met NMD 2.2 of ouder updaten naar versie 2.3. Daartoe klikt u op de ‘update’-knop binnen de MPG-berekening. De NMD 2.3 bevat alleen aanvullingen op de NMD 2.2. Met het updaten veranderen de resultaten van uw berekening dus niet. Het is ook niet nodig om vooraf een kopie te maken.

  Vragen over de NMD-update?

  Heeft u specifieke vragen over deze update? Neem contact op met de SBK, beheerder van de Nationale Milieudatabase.

Per 10 december 2018 is de functie ‘ophalen coördinaten’ bij de gebouwgegevens weer te gebruiken
  Bij de Gebouwgegevens kunt u na het invoeren van een adres via de functie ‘ophalen coördinaten’ de coördinaten voor Google Maps opvragen.
Per 30 juli 2018 is Nationale Milieudatabase versie 2.2 beschikbaar in GPR Gebouw

  Hierbij informeren we u over een belangrijke update van GPR Gebouw 4.2 en 4.3. Vanaf nu zijn deze gekoppeld aan de nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (NMD 2.2). Het aantal producten in de database is met 13% toegenomen van 1099 tot 1243.

  De koppeling met NMD 2.2 is beschikbaar in het onderdeel 2.1 Milieuprestatie. Alle nieuwbouw-voorbeeldberekeningen zijn al voor u geüpdatet naar de NMD 2.2.

  In het wijzigingsblad ziet u welke gebouwelementen en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie (MPG) moet meenemen. Wil een gebouw aan alle voorschriften van het Bouwbesluit voldoen, moet u ook voorzieningen buiten de grens van het gebouw meerekenen. Zo kunnen externe warmte-, elektriciteits- en/of gaslevering nodig zijn voor het behalen van de EPC.

  Bestaande MPG-berekening updaten naar NMD 2.2?

  U kunt een berekening die is gemaakt met NMD 2.1 of ouder updaten naar versie 2.2. Daartoe klikt u op de ‘update’-knop binnen de MPG-berekening.

  Let op:

 • Maak eerst een kopie van uw berekening. U kunt de update niet ongedaan maken.
 • Na de update moet u de berekening aanvullen met de nieuwe onderdelen die verplicht zijn.
 • volgens het wijzigingsblad op de bepalingsmethode. In bijlage D van de bepalingsmethode ziet u welke constructies, installaties of onderdelen u moet meenemen in de berekening van de milieuprestatie. In de NMD 2.2 is ook externe gaslevering als productkeuze beschikbaar. Neem voor een juiste berekening het gasgebruik in m3 over in uw MPG-berekening.

  Vragen over de NMD-update?

  Heeft u specifieke vragen over deze update? Neem contact op met de SBK, beheerder van de Nationale Milieudatabase.