GPR Gebouw® Handleiding
Stap 3: Ambities definiëren
Projecten » Projectnaam » Nieuw gebouw

GPR Gebouw® biedt de mogelijkheid om gebouwprestaties te toetsen aan de, al dan niet door u zelf opgelegde, ambities.

Stap 1: Voer handmatig de prestatie-eisen in. Voor Nieuwbouw dient de prestatie-eis altijd minimaal een 6,0, aangezien dit het basis prestatieniveau is voor nieuwbouw in 2006, voor een gemiddeld gebouw.
Stap 2: Klik op Opslaan


Figuur 3.1 Ambities invullen