GPR Gebouw® Handleiding
Stap 4: Een berekening aanmaken
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Nieuwe berekening

Wie: Nieuwe berekeningen kunnen worden aangemaakt doorLicentiebeheerders, Projectbeheerders en Medewerkers (indien uitgenodigd als projectleider of projectmedewerker).

Voor elk gebouw kunnen één of meer berekeningen worden gemaakt. Het programma GPR Gebouw® berekent aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde gegevens de prestaties van het gebouw voor elk van de vijf thema's. Zo kunnen de prestaties van het betreffende ontwerp gemeten worden aan de gestelde ambities.

Stap 1: Klik op Projecten in het navigatiemenu
Stap 2: Klik in het Projectoverzicht op het project waarin u een berekening wil maken
Stap 3: Klik in het Gebouwoverzicht op het gebouw waarvoor u een berekening wil maken
Stap 4: Klik op Nieuwe berekening
Stap 5: Vul de naam van de berekening in
Stap 6: Gegevens overnemen
Voorbeeld berekening
Het is mogelijk de gegevens voor de berekening over te nemen van het referentiegebouw. Het referentiegebouw is afhankelijk van het type gebouw dat geselecteerd is in Stap 2
> Selecteer Van referentiegebouw.
Uit berekening
U kunt de berekening baseren op de invoer van een andere berekening uit hetzelfde gebouw. U maakt hier in feite een kopie mee van de geselecteerde berekening.
> Selecteer Uit berekening en kies de berekening waaruit u gegevens wil overnemen.
Uit berekening van een ander gebouw
Daarnaast kunnen gegevens voor de berekening overgenomen worden uit een berekening uit een ander gebouw (binnen hetzelfde project), als bij de gebouwgegevens daarvan is aangegeven of de berekeningen dupliceerbaar zijn (Zie Stap 2: Een nieuw gebouw toevoegen aan een project). Zo kunnen eenvoudig verschillende varianten aangemaakt en doorgerekend worden.
> Selecteer Uit berekening van een ander gebouw en kies het gebouw en vervolgens de berekening waaruit u gegevens wil overnemen.
Uit berekening van een ander project
Als de licentiebeheerder dit vrij heeft gegeven is het mogelijk om de gegevens over te nemen van berekeningen uit andere projecten.
> Selecteer Uit berekening van een ander project en kies het project, het gebouw en vervolgens de berekening waaruit u gegevens wil overnemen.
Uit berekening uit bibliotheek
Als er binnen de licentie een bibliotheek wordt aangemaakt, kunt u ook een berekening aanmaken op basis van berekeningen uit de bibliotheek (Zie Bibliotheek).
> Selecteer Uit berekening uit bibliotheek en kies de berekening waaruit u gegevens wil overnemen.
Stap 7: Klik op Opslaan


Figuur 4.1 Nieuwe berekening