GPR Gebouw® Handleiding
Stap 6: Milieu
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Naam berekening

Thema 2 Milieu is opgedeeld in drie subthema's en proces gerelateerde maatregelen:

Subthema 2.1 Milieprestatie
Subthema 2.2 Milieuprestatie, aanvullend
Subthema 2.3 Water
Proceskwaliteit
2.1 Milieuprestatie »»»