GPR Gebouw® Handleiding
Stap 5: Energie
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Naam berekening

In het thema "Energie" wordt de energiezuinigheid van het gebouw beoordeeld. Het thema richt zich alleen op het energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw. Het energieverbruik tijdens de productie en sloop van de in het gebouw verwerkte materialen wordt in het milieuthema uitgedrukt.

Thema 1 Energie is opgedeeld in twee subthema's en proces gerelateerde maatregelen:

Subthema 1.1Energieprestatie (EP)
Subthema 1.2Aanvullende energiemaatregelen
Proceskwaliteit
1.1 Energieprestatie »»»