GPR Gebouw® Handleiding
Stap 7: Gezondheid » 3.1 Geluid
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Naam berekening

Reductie van geluidshinder is één van de speerpunten van het binnenmilieubeleid. Bij geluidsoverlast spelen de geluidsbelasting van buiten, geluid tussen woningen of verschillende gebruiksfuncties onderling en binnen een gebouw of gebouwdeel met één functie een rol.

Stap 1: Vink de maatregelen aan die in het ontwerp van het gebouw van toepassing zijn.
Stap 2: Voeg eventuele extra maatregelen toe


Figuur 7.2 Invoer van maatregelen in Geluid
Bijeenkomstgebouwen

Voor de gebruiksfunctie "Bijeenkomstgebouwen" zijn een aantal maatregelen aan dit subthema toegevoegd zoals "Zaalakoestiek" en "Geluidwering tussen zalen" en is een keuze te maken tussen de maatgevende geluidbelasting van buiten of binnen.

««« 3 Gezondheid 3.2 Luchtkwaliteit »»»