GPR Gebouw® Handleiding
Stap 9: Toekomstwaarde
Projecten » Projectnaam » Naam gebouw » Naam berekening

Het thema 5 Toekomstwaarde is opgedeeld in drie subthema's en proces gerelateerde maatregelen:

Subthema 5.1Toekomstgerichte voorzieningen
Subthema 5.2Flexibiliteit
Subthema 5.3Belevingswaarde
Proceskwaliteit


Figuur 9.1 Thema 5 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen »»»